Winnish verzorgt in Corona tijd online cursussen Engelse om de kennis van de Engelse taal een boost te geven !

Winnish verzorgt ook in Corona tijd online cursussen Engelse om de kennis van de Engelse taal een boost te geven en de aansluiting met Voortgezet Onderwijs te optimaliseren.

Zie het volgende bericht van de Rijksoverheid dd 17-02 2021

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/85-miljard-euro-voor-nationaal-programma-onderwijs