wat doe ik?

Graag wil ik een bijdrage leveren in het vaardiger worden in het spreken, schrijven en luisteren van de Engelse taal voor basisschool leerlingen, Voortgezet Onderwijs leerlingen en studenten van bijvoorbeeld MBO. Ook conversatie Engels voor volwassenen bied ik aan. Ik geef Engelse les bij mij thuis in Noordgouwe, het is echter ook mogelijk om op locatie te komen, ik beschik over eigen vervoer.

  • Bij ons thuis is een rustige werkruimte, omgeven door natuur in het voormalige rivierbedding gebied van de Gouwe. Er is een grote tuin achter het huis en er lopen varkentjes, kippen en we hebben een vrolijke hond. Ook staan er bijenkasten achter in de tuin en kunnen we de moestuin inlopen. Gedurende het grootste deel van het jaar groeit daar onze groente. Levend leren krijgt hier dus alle kans in de vorm van Engelse namen te leren van wat we om ons heen zien. Door het uitbeelden van werkwoorden worden deze ook beter in het geheugen opgeslagen.
  • We werken met maatjes opdrachten, vandaar dat minimaal 4 kinderen het beste leerrendement heeft. Aan een kind dat een hoger niveau aankan,kan ik dit ook bieden. En als er leerproblemen zijn zoals dyslexie, kan ik andere leer strategieën aanbieden en is er meer ruimte voor herhaling en leren met bijv. woordkaarten. Op dit moment volg ik een coach opleiding voor met name leerlingen met ADHD/ADD. Ik heb gemerkt tijdens mijn jaren in het basisonderwijs dat juist deze  kinderen wel vaak apart moeten werken. Ik probeer door deze opleiding ingangen te vinden bij hoe deze leerlingen het beste leren en ze de meeste rust kunnen ervaren. Wat werkt wel? is hierbij het uitgangspunt. Zo worden ze ook gemotiveerd om te leren. Wat betreft het aanleren van de Engelse uitspraak werk ik met het voor-koor-door principe. Zo worden ze niet in het diepe gegooid, maar bouwen we het langzaam uit in een veilige omgeving. We beginnen de les met wat drinken en een cookie. Na afloop is er soms nog even tijd voor de trampoline of met de dieren te spelen. 
  • Voor de Voortgezet Onderwijs scholieren heb ik de methode: “Stepping Stones” hier thuis tot mijn beschikking. Als er op school met een ander methode Engels wordt gewerkt, gaan we daar mee aan de slag. Daarmee werken we concreet aan die onderdelen die in de komende toets aan de beurt zijn.
  • Uiteraard neemt de Engelse grammatica een belangrijke plaats in, maar ook het aanleren van korte basiszinnen( frases) die je in veel situaties kunt toepassen, zodat je al meer als een native speaker klinkt.

     

Aan het werk met de blokboeken in onze tuin.

In de tuin bloeien veel bloemen en struiken. Er lopen dieren, zoals Kunekune varkens, kippen, er staan bijenkasten en er is een Welsh Springer Spaniel.
Er is van alles te zien, te horen, te ruiken en te beleven. Door bijv.een fotospeurtocht zoeken we naar de getoonde voorwerpen in de tuin of het huis en leren zo de Engelse namen ervan!

Mijn missie: omdat de aansluiting basisonderwijs naar voortgezet onderwijs beter kan wat betreft het vakgebied Engels, wil ik juist daar adequate hulp bieden. Engels is een kernvak, dus moet daar een voldoende voor gehaald worden. Ik wil graag helpen om dit doel te realiseren.Ook voor V.O en MBO studenten geldt: ieder mens wil ik erkennen zoals hij of zij is en me daarbij aansluiten. Ik ga uit van kansen en mogelijkheden die er zijn in het leren.