wat doe ik?

Mijn missie: Erkenning en acceptatie van ieder mens zoals hij of zij is en daarin gezamenlijke aansluiting vinden. Ik ga uit van kansen en mogelijkheden die er zijn in het leren. 

Mijn visie: omdat de aansluiting basisonderwijs naar voortgezet onderwijs beter kan wat betreft het vakgebied Engels, wil ik juist daar adequate hulp bieden. Engels is een kernvak, dus moet daar een voldoende voor gehaald worden. Ik wil graag helpen om dit doel te realiseren. Verder wil ik graag V.O, MBO en HBO studenten helpen die vastlopen op hun Engelse taal.

Ook HBO studenten heb ik kunnen begeleiden naar het met een voldoende afsluiten van hun Engels op de opleiding die ze volg(d)en.

Ik bied conversatie Engels aan voor volwassenen bij mij thuis of op locatie.

Voor bedrijven is het mogelijk om hun medewerkers verder te scholen in hun Engelse taal. Vooral het spreken levert vaak moeilijkheden op. Ik werk hierin samen met Anglia.Met hun boeken serie: Step To  werken we gericht van niveau naar niveau. Na 10 lessen sluiten we dan af met een examen en bij voldoende resultaat  ben je een niveau hoger gekomen, bijv. van Pre-Intermediate naar Intermediate. Ik hanteer de Europees gereguleerde ERK niveau's van A1 t/m C2. Op dit moment geef ik deze talencursus aan volwassenen op woensdagavond op de Theo Thijssenschool te Zierikzee. Ook geef ik Angliacursussen voor groep 7/8 leerlingen op de basisschool. Donderdag 23 januari 2020 zal deze cursus bij Radarscholen op Schouwen-Duiveland weer van start gaan.

Vorige maand heb ik een cursus afgerond die ik mocht geven aan een medewerker bij Zeelandia, die voor zijn werk als adviseur bakker regelmatig naar het buitenland gaat.

 Steeds meer aanvragen krijg ik van studenten MBO en HBO die minimaal een 6 dienen te scoren om hun diploma te behalen.

Vandaag(28-02 2020) hebben Jeanine en ik gevierd dat ze haar diploma MBO Hotelmanagement heeft gehaald dankzij haar voldoende voor Engels. Hieraan zijn flink wat uren samen de stappen in de Engelse grammatica eigen te ( laten) maken aan vooraf gegaan.

Momenteel begeleid ik een man die graag toegelaten wil worden bij de Marechaussee en daarvoor A2 niveau ERK dient te halen.Iedere week komt hij vanuit Amersfoort naar Noordgouwe om zijn doel te behalen en daarmee zijn droom te verwezenlijken.Ik vind het een dankbare taak om hem hierin te coachen.

 

  • Bij ons thuis is een rustige werkruimte, omgeven door natuur in het voormalige rivierbedding gebied van de Gouwe. Er is een grote tuin achter het huis en er lopen varkentjes en kippen en we hebben een vrolijke hond. Ook staan er bijenkasten achter in de tuin en kunnen we de moestuin inlopen. Gedurende het grootste deel van het jaar groeit daar onze groente. Levend leren krijgt hier dus alle kans in de vorm van Engelse namen te leren van wat we om ons heen zien. Ik heb hier ook een foto speurtocht van gemaakt.
  • We werken met maatjes opdrachten, vandaar dat minimaal 4 kinderen het beste leerrendement heeft. Aan een kind dat een hoger niveau aankan,kan ik dit ook bieden. En als er leerproblemen zijn zoals dyslexie, kan ik andere leer strategieën aanbieden en is er meer ruimte voor herhaling en leren met bijv. woordkaarten. Ik heb ruime expertise in leerstrategiëen en werkwijzen voor volwassenen en kinderen met ADHD/ADD problematiek. Ik zoek altijd naar de ingang tot leren bij degene met wie ik werk. Ik heb hier oa. een coachopleiding voor gevolgd op het ADHD Centrum Nederland te Delft. Ook heb ik gemerkt tijdens mijn jaren als leerkracht in het basisonderwijs dat juist deze kinderen  vaak apart moeten werken omdat ze voor onrust zorgen in de klas. Er bestaat weinig expertise in het juist begeleiden ervan of er is te weinig tijd voor. .
  • Wat werkt wel? is hierbij voor mij het uitgangspunt. Dit is voor iedereen anders maar ik heb wel richtlijnen hierin ontdekt, wat de motivatie bevordert! 
  • Voor de Voortgezet Onderwijs scholieren heb ik de methode: “Stepping Stones” hier thuis tot mijn beschikking. Als er op school met een ander methode Engels wordt gewerkt, gaan we daar mee aan de slag. Daarmee werken we concreet aan die onderdelen die in de komende toets aan de beurt zijn.
  • Uiteraard neemt de Engelse grammatica een belangrijke plaats in, maar ook het aanleren van korte basiszinnen( frases) die je in veel situaties kunt toepassen, zodat je al meer als een native speaker klinkt.

     

Engelse talencursus voor basisschoolkinderen.

Aan het werk met de blokboeken in onze tuin.

Thuis geef ik Engelse les met diverse werkvormen, hier spelen we het detective spel van Tip Toy, de Engelse versie!

Speciaal lesmateriaal heb ik voor TOS en dyslexie problematiek.

Via Sparkels geef ik Engelse lessen op basisscholen in Zeeland. Hier leren we de Gruffalo song!

Via Workshops op scholen,verzorg ik o.a deze serie van 6 lessen schaduwdans voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.