Nieuwe website

Dank aan;

Herman Kramer, die ideeën heeft geleverd en het logo heeft uitgewerkt.
Lisanne Reedijk van Origin Media Venture, die de lay-out heeft uitgewerkt.
Dirk Everaarts van de firma Digisign die de techniek heeft verwezenlijkt.