Wereldregio advertentie 20-11 2020

Logo wereld region winnish for better english

De meeste geïnteresseerden in deze volwassenen cursus Engels geven er de voorkeur aan om fysieke lessen te kunnen volgen als de lock-down weer voorbij is.

Vandaar dat deze cursussen zijn uitgesteld. Mocht u willen starten met online trainingen, stuurt u dan een bericht naar info@winnish.nl 

Graag tot ziens!