Speaking Test Assessor voor Anglia!

Speaking Test Assessor voor Anglia!

Woensdag 29 januari 2020 op het Koningin Wilhelmina College te Culemborg mocht ik de nieuwe titel: Speaking Test Assessor aan mijn competenties toevoegen. Naast de examens Reading, Writing en Listening mag ik nu ook het Speaking examen afnemen. Dit doe ik voor Winnish en in opdracht van Anglia examinations.