Business English

winnish engelse les aan zeelandia.jpg

Business English

Sinds 2018  verzorg ik fysieke taaltrainingen voor werknemers van bedrijven. In deze tijd van thuiswerken ben ik ook online beschikbaar voor lesgeven in de Engelse skills.

Blended learning is het concept dat ik hierbij gebruik en aan het ontwikkelen ben.

Mijn doelgroep: medewerkers van (internationale) bedrijven waar Engels de voertaal is of waar medewerkers regelmatig in het Engels moeten mailen, telefoneren, presentaties geven en online meetings bijwonen die in de Engelse taal gevoerd worden.

Ook medewerkers die samenwerken met een multiculturele team waarbij Engels de enige sleutel tot communicatie is.

Mijn cursisten zijn werknemers van bedrijven waarbij een groot deel van de communicatie in het Engels wordt gevoerd en waarbij ze tegelijkertijd voelen dat ze tekort schieten ofwel wat schrijven, lezen, schrijven of luisteren betreft of een combinatie hiervan.

Mijn doel hierin is dat de werknemers de Engelse taal machtig worden in de context van hun eigen vakgebied. Ook high frequency vocabulary die tot hun vakjargon behoren, worden uitgebreid en aan hun toolbox toegevoegd.

De onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

Interacties bijvoorbeeld tussen een werknemer en een klant: hoe pak je een klacht of vraag van een klant aan in de Engelse taal? Maar ook: hoe gebruik je de juiste woordvolgorde in een Engelse zin, grammatica zoals phrasal verbs, conditionals, tenses zoals de simple present, simple past, present perfect, (present and past) continuous, and future. Alsook  spelling en het schrijven van essays en emails/brieven over allerhande ( werkgerelateerde) onderwerpen. Mainstream werk ik met de boeken van Anglia: StepTo leerlijn en de Business English leerlijn al naar gelang het instap niveau van de deelnemers.

Aan het eind van de 10 of 15 weekse training ( dit wordt in onderling overleg met de leiding gevende afgestemd) kan de training worden afgesloten met een examen; dit omhelst de onderdelen: writing, listening and reading en kan worden uitgebreid met een speaking test. Omdat ik als Speaking Test Assessor ben getraind heb ik de bevoegdheid om dit examen zelf op locatie af te nemen.

Bij voldoende resultaat van het gemaakte examen behaalt de cursist een ERK certificaat

( A1 t/m C2 niveau is mogelijk) wat in heel Europa geldig is!

 

Elke  werknemer formuleert zijn eigen doelen tav de te volgen cursus en waar hij/zij de Engelse taal het meest voor nodig heeft

Daarop maakt hij/zij een online placement test op de website van Anglia, waarvan ik als Winnish partner ben.

Vervolgens  heb ik een personal intake waarin de werknemer zijn/haar doelen aan mij kenbaar maakt.

Op deze online test en intake gesprek samen baseer ik het niveau waarop de werknemer gaat starten. Dit gebeurt veelal in groepen met collega’s die op het zelfde niveau Engels functioneren.

Ik maak een curriculum waarbij ik gebruik maak van ofwel de lesboeken serie StepTo van Anglia ofwel de Practical Business English lesboeken serie. Daarnaast zijn er ook trainingen in writing Business English letters, such as: complaints, claims, orders, public relations etc.

De bedoeling hiervan is dat medewerkers van bedrijven een eigen map aanmaken met daarin allerlei soorten brieven en emails die we tijden de lessen maken. Na afloop kunnen ze dan hieruit putten en hoeven ze alleen de datum en de namen te veranderen en uiteraard wat aanpassingen in de content om deze naar een nieuwe klant bijvoorbeeld te kunnen sturen. Zo hoeven ze niet steeds opnieuw de hele brief of email op te stellen. Dit bespaart tijd bovendien is het professioneel als je de juiste opbouw, lay-out en content stuurt naar klanten! Hierbij gebruik ik de leidraad uit het studieboek: “                       Business English; the writing skills you need for today’s workplace”.

Grammatica onderdelen zullen zowel door mijzelf als in video’s of vooraf verstrekt worden via powerpoints en andere online tools worden behandeld waarna er altijd gelijk een verwerking van het geleerde zal plaatsvinden. Tijdens de (online) lessen is er gelegenheid om hierover vragen te stellen.

Tijdens de taaltraining zullen er face-to face lesuren zijn alsook online lessen met daarin begeleide  assignments.

Review van een medewerker van Zeelandia waaraan ik nu een Engelse taaltraining geef:

"De interactieve aanpak van de Winnish taalcursus zorgt ervoor dat je op een motiverende manier werkt aan je Engelse taalniveau. In de cursus is voldoende tijd en aandacht om in te zoomen op voor jouw specifieke - vaak werkgerelateerde - vraagstukken waardoor je de kennis die je opbouwt ook direct toe kunt passen in de praktijk."