Competenties; meest recente: werken met leerlingen met autisme, AD(H)D,borderline en PTSS.

Lerares basisonderwijs
Vanaf 1995 t/m 2017 ben ik met veel plezier werkzaam geweest in het basisonderwijs.
Ik heb daar veel ervaring opgedaan in het werken met en begeleiden van kinderen.
Door diverse cursussen heb ik meer inzichten gekregen in hoe kinderen leren. 
Verder heb ik veel verschillen gezien in hoe kinderen leren.
Na 22 jaar met veel enthousiasme lesgeven aan groepen kinderen,was ik toe aan een nieuwe stap: in 2018 ben ik gestart als ZZP-er docent Engels!

Volwassenen cursussen Engels geven in Theo Thijssenschool te Zierikzee.

Basis- en gevorderden cursussen geef ik op woensdagavond in Obase school Theo Thijssen te Zierikzee

Docent Engels
Samen met een collega heb ik een methode Engels ontwikkeld en met deze blokboeken Engels werk ik met kinderen van de basisschool.
In deze blokboeken zijn alle kerndoelen van het basisonderwijs gewaarborgd.
Het is van belang dat de aansluiting van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs wat betreft het vakgebied Engels beter gaat verlopen.
Zo werk ik met leerlingen uit het V.O met de methode waarmee ze op hun school werken, in de vorm van huiswerkbegeleiding of voorbereiden op toetsen.
Ook leerlingen op het MBO kan ik begeleiden met het verbeteren van hun vaardigheden in het spreken, lezen en luisteren van de Engelse taal.
Conversatie Engels is mogelijk voor volwassenen.

 

Anglia cursussen aan basisschool leerlingen op de Willibrordusschool te Zierikzee

Een tien-weekse cursus waarin ik met veel plezier groep 7 en 8 leerlingen gedegen voorbereid worden op het niveau Engels dat hen op het Voortgezet Onderwijs te wachten staat.

Ik ben gecertificeerd NLP Coach (zowel de Practitioner als de Master opleiding gevolgd). Ik volg momenteel opleidingen in leer- en gedragsproblemen, met name ADHD/ADD en dyslexie, zodat ik beter de achtergronden van bepaalde leerproblemen kan begrijpen en er adequaat op in kan spelen. Doordat ik individueel of in kleine groepen werk, is er voldoende ruimte én aandacht om begeleiding te bieden in de leerbehoeftes die er zijn. Anders gezegd: 'Hoe de leerling leert, is het uitgangspunt!'

Verder ga ik uit van de WWW, dit is: 

Wat Werkt Wel voor deze leerling?

Voorbereiden op assessment internationale school in Taiwan.

I

 In het verleden heb ik de volgende cursussen gevolgd:

 • Het kleuterbrein bij het RPZC in Vlissingen.
 • Opleiding tot geschoolde leerkracht voor Rots en Water via het Gadaku Instituut.
 • Jenaplan Specialist via de NJPV
 • School Video Interactie Begeleiding op het Seminarium voor Orthopedagogiek te Middelburg.
 • Gedragsproblemen in de klas.
 • Zelfstudie: Hoe begeleid ik leerlingen met dyslexie?
 • Ik ben beschikbaar voor:
 • Engelse taalcursussen voor medewerkers van uw bedrijf.
 • Engelse workshops geven aan basisschool leerlingen.
 • Individuele lessen Engels.
 • Groepslessen Engels bij mij thuis of op locatie.
 • Tolk
 • Vertaler
Engelse taalcursus aan medewerkers Your Surprise te Zierikzee!

In augustus 2018 ben ik gestart met het geven van Engelse taalcursussen aan medewerkers van Your Surprise te Zierikzee. Het betreft blokken van 10 lessen en dit wordt afgesloten met een examen. Dit doe ik in samenwerking met Anglia, zodat het een ERK gecertificeerd diploma is.

 

Deze meiden vertellen elkaar de weg in the Underground of London. Ze hebben Engelse begrippen geleerd  zoals :next turn left, cross the street at.. straight on..etc. Ook leren ze de namen van de tubelines en de stations correct uit te spreken. En het belangrijkste: het aan elkaar uitleggen!

Telling the way using the Underground of London!

Competenties: meest recente: werken met leerlingen met autisme, AD(H)D, en andere gedragsproblematiek waardoor het bezoeken van een reguliere school voor deze leerlingen niet meer mogelijk is.